Tjenester

Tjenester

For å sikre våre kunder gode avfallsløsninger, tilbyr Retura ST en rekke tjenester knyttet til planlegging, gjennomføring og dokumentasjon.

Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap – og vi legger store ressurser i å være oppdatert og hele tiden ha den nødvendige kompetansen.

Ta kontakt med oss – enten på vårt hovedkontor på Orkanger eller via epost og telefon – for mer informasjon!