Gjenvinning

Gjenvinning

Sammen med våre kunder spiller Retura ST på lag med miljøet. Vi ser muligheter i alt avfall – og sørger for at miljøet blir vinneren.

Avfall kan inneholde store mengder råstoff til nye produkter. Dermed gjelder det å sortere det riktig og behandle avfallet på den rette måten.

Nettopp dette er vi i Retura ST eksperter på!

Ta kontakt med oss – enten via telefon, epost eller oppmøte ved vårt hovedkontor på Orkanger – for mer informasjon.